Tečni lakovi

 Tečni lakovi zapremine 120 ml


Damar - 670,00 dinara

Koristi se za razblaživanje uljanih boja, kao i za zaštitu gotove slike. Hemijski sastav: damar smola i terpentin ulje sa frakcijom bora. Vreme sušenja: 12 sati.

 

Jelin - 490,00 dinara

Lak se koristi za razređivanje uljanih boja. Sastoji se od jeline smole i terpentina sa frakcijom bora. Vreme sušenja: 4 sata.