Damar lak

Koristi se za razblaživanje uljanih boja, kao i za zaštitu gotove slike. Hemijski sastav: damar smola i terpentin ulje sa frakcijom bora. Vreme sušenja: 12 sati.

120ml - 730,00

220ml - 1.470,00