Lanena i pamučna platna sa crnom preparaturom

Muzejski zategnuta na blind ram 12x32

 

Dimenzije pamuk beli pamuk crni lan beli lan crni
15x15 80,00 170,00 160,00 250,00
15x20 90,00 180,00 210,00 300,00
20x20 110,00 200,00 280,00 370,00
20x30 130,00 220,00 370,00 460,00

 

MOGUĆA IZRADA I U DRUGIM DIMENZIJAMA